திங்கள், 10 பிப்ரவரி, 2020

ஒரு உலக சரித்திரம்

தமிழ் என்பது உணர்வல்ல
         ஒரு மண்ணின் உரிமம்
தமிழ் என்பது பேச்சல்ல
         ஒரு இலக்கிய வாழ்விடம்
தமிழ் என்பது எழுத்தல்ல
         ஒரு இலக்கணப் பிறப்பிடம்
தமிழ் என்பது கலையல்ல
         ஒரு கருவின் உறுப்பிடம்
தமிழ் என்பது பெருமையல்ல
        ஒரு வாழ்வின் அடையாளம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக