Featured post

விவேகம்

வெல்லும் வரை வேகமாக இரு வென்ற பின் விவேகத்துடன் இரு ஏன்எனில் வேகமும் விவேகமும் இல்லா வாழ்க்கை சக்கரம் இல்லா வண்டி போல நின்றுவிடும்.........

Friday, 21 September 2018

விவேகம்

வெல்லும் வரை வேகமாக இரு
வென்ற பின் விவேகத்துடன் இரு
ஏன்எனில் வேகமும் விவேகமும்
இல்லா வாழ்க்கை சக்கரம் இல்லா
வண்டி போல நின்றுவிடும்........

Wednesday, 19 September 2018

தித்திக்கும் தமிழே

தித்திக்கும் தேனைவிட சுவையான தமிழே !!!
உன்னை என்னவென்று போற்றுவேன் !!!
திசையெங்கும் தடையின்றி சுலபமாக பறவியிருக்கிறாய் நீ !!!
தினமும் விடையின்றி பலமாக யோசிக்கிறேன் உன்னை மட்டும் எவ்வாறு மக்கள் போற்றிகிறார்கள் என்று!!!
தேசம் முழுவதும் உன் வாசம் வீசுகிறதே!!!
உன்னோடு நட்புக் கொள்ள ஆசை படுகிறேன் நான்!!
செம்மொழியாம் தமிழ் மொழி
என  புகழ்ந்து  பிறநாட்டினர் பெருமைபடுகிறனர் !!!
எம்மொழியாம் தமிழ்மொழி என நான் மகிழ்ந்து பிறநாட்டினரிடம்
பெருமைப்பேசிவருகிறேன் !!!
   வெறும் பேச்சில் மட்டுமல்ல!!!
       ‌ என் உயிர் மூச்சிலும் !!!
           வாழ்க தமிழ்!வளர்க தமிழ்!!

Friday, 14 September 2018

விசுவாசம்


எந்த இடத்தில் நீ இருந்தாலும்
எவ்வுயரத்தில் நீ பறந்தாலும்
ஊக்குவித்வனையும் உதவியவனையும்
ஒரு போதும் மறக்காமல் நன்றியுடன் இரு
ஏன் எனில் நம்பிக்கையும் நன்றிவிஸ்வாசமே
உன் வெற்றியின் கரு.......

Thursday, 13 September 2018

வாழ்க்கை


நம் வாழ்க்கை ஒரு கட்டுரை
நம் பிறப்பு அதற்கு ஒரு முன்னுரை
நாம் வாழ்கை அதற்கு ஒரு பொருளுரை
ஆனால் நம் இறப்பு அதற்கு ஒரு முடிவுரையாக இல்லாமல்
நம் வாழ்வின் முத்திரையாக இருக்க வேண்டும்

Wednesday, 12 September 2018

சுதந்திரத்தை போற்றுவோம்

Image result for independence        நம்மில் பலர் போராடி பெற்ற சுதந்திரத்தை பொறுப்பின்மை காரணமாக உதாசீனப்படுத்திகின்றனர் . இந்த சுதந்திரம் பெற எத்துணை பெறோர்கள் தன் பிள்ளைகளையும் , எத்துணை  மனைவிகள் தன்  கணவன்மார்களையும், எத்துணை குழந்தைகள் தன் பெற்றோர்களை இழந்தனர்.
     ஆனால் நம்மில் பலர் சுதந்திரம் என்றால் என்ன என்பது அறியாமல்  பல படித்த  பள்ளி மற்றும்  கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வாழ்க்கையை கேளிக்கை  விருந்துகளிலும், தவறான செயல்களிலும் ஈடுபட்டு தன் அரிதினும் அரிதான வாழ்க்கையை அளித்து கொண்டு இருக்கின்றனர் . இந்த நிலை மாற வேண்டும் . இதை மற்ற நம்மால் மட்டும் தான்  முடியும். தன்  சொந்த நலத்தை தாண்டி தான்  பிறந்த நாட்டிற்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம்  தோன்ற வேண்டும்.
      அப்துல் காலம் ஐயா  கூறியது 2020 இல் இந்தியா வல்லரசு ஆகா வேண்டும் என்றால் நம்மால் இயன்ற சிறு சிறு தொண்டை நாட்டிற்காக செய்ய வேண்டும்.  சிறு துளி பெருவெள்ளம் என்பதுக்கேற்ப   சிறு சிறு மாற்றமே நம் நாட்டின் முன்நேற்றத்திற்கு   காரணமாக இருக்கும்.  ஆனால் சிலரோ சிறு தவறு தானே என்று செய்யும் ஒவ்வொரு  செயலும் பெரிய தவறு செய்ய ஒரு சிறு பொறியாக மாறி  விடும்.    

ksrcasw Teen Talk Oct ' 2018
K.S.R.COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN                                          TIRUCHENGODE - 637 215     
                                                  
KSRCASW TEEN TALK – 2018 REGISTRATION FORM                                                                                                                                                                    Event Date:            12.10.2018

Prize worth
Rs. 1 Lakh &
Best School Award
Name of the School


Address


Name of the Faculty
(Accompanying the students)
Mr./Ms.


Mobile NumberStudents Details (Maximum 10 students per school & Female Candidates only)
S.No.
Student Name
Group/Std.
Mode of Speech
(Tamil / English)
Contact Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

                                                                      Signature of the Principal with Seal

No Registration Fee | No Spot Registration | Download the registration form from website | Email or Courier the registration
form | Refreshment and Lunch will be provided to the Participants | Prelims - 6 mins Speech | Finale – 8 mins Speech
Dr.R.Gunaselan – 9894829151 (Tamil) | Mrs.J.Mary Mimicklin Rexella - 8526738364 (English)
www.ksrwomenarts.edu.in | ksrcaswteentalk@gmail.comK.S.R. COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE FOR WOMEN
TIRUCHENGODE – 637 215
Teen Talk –OCT ‘ 2018
Rules and Regulations

Ø  Reporting Time : 9.30 am
Ø  Prelims – 6 mins (Speech – 5 mins, Queries – 1 min),
Final – 8 mins (Speech – 6 mins, Queries – 2 mins)
Ø  Lunch and Refreshment shall be provided
(Lunch Break : 12.30 pm - 1.30 pm)
Ø  Prelims Result will be declared at 1.45 pm
Ø  Event Finals : 2.15 pm - 4.00 pm
Ø  Chief Guest Speech and Prize Distribution : 4.00 pm – 4.45 pm
Ø  Students will be selected based on the performance
ü  Fluency  - 5 Marks
ü  Pronunciation  - 5 Marks
ü  Facial Expression - 5 Marks
ü  Body Language - 5 Marks
ü  Attractive Topics - 5 Marks
ü  Self Content Delivery - 5 Marks

Ø  The decision of Jury will be final
Ø  Student participants and faculty co-ordinators are requested to stay till Valedictory function.
Ø  The Presence of the student participants and faculty co-ordinators are mandatory to receive the Best School Award.
Ø  We are pleased to invite the Chairman /Headmaster/Headmistress for the Best School Award, if possible.


Tuesday, 11 September 2018

எதுவும் நன்மையே

வாழ்க்கையில் தள்ளிவிட்டவர்களை என்றும் மறக்காதிர்கள்
ஏன் என்றால் வாழ்க்கை கூட ஒரு ஊஞ்சல் போல்தான்
பின் இருந்து ஒருவர் தள்ளிவிட்டால் தான்
நாம் முன் உயர்ந்து வானில் பறக்கமுடியும்