ஞாயிறு, 28 ஏப்ரல், 2019

Real pain

Pain of liar is small,
Pain of believer is more.
Pain of betraying is less,
Pain of believing betrayal…
Is enormous.
Please don’t be a traitor,
  Be a human.

Comparision


Compare yourself with
You’re superior
You will realize the place
Where you are;
It makes to attain
success
Compare yourself with
You’re inferior
You will find,
How much blessed
You are.....

செவ்வாய், 2 ஏப்ரல், 2019

தவறு
             

தவறு செய்தவரை ஏன் தவறு செய்தாய் என்று கேட்பவர் குற்றவாளி
நீ ஏமாறபட்டாய் அது குற்றம் அல்ல ஆனால் ஏன் ஏமாற்றினாய் என்று கேட்டால் அது தவறு .
இந்த உலகில் அதிகம் ஏமாற படுபவர்கள் பாவம் பார்பவர்கள் அதனால் யார் மீதும் பாவ படாதே.
தவறை எதிர்த்து கேட்க தயங்காதே துணிந்து நில்.
தவறை உணராதவரை மன்னிக்காதே, வாழ்க்கையை விட்டு விரட்டி விடு.
தவறு செய்யாதவன் அல்ல மனிதன்,  தவறை உணர்ந்து திருந்துபவன் தான் மனிதன்.