ஞாயிறு, 28 ஏப்ரல், 2019

Real pain

Pain of liar is small,
Pain of believer is more.
Pain of betraying is less,
Pain of believing betrayal…
Is enormous.
Please don’t be a traitor,
  Be a human.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக