செவ்வாய், 8 நவம்பர், 2022

*சமுதாய கவிதை*

விவசாயி வீட்டில்.....
அடுப்பு எரியவில்லை
வயிறு நன்றாகவே.....
எரிகிறது..........!

நிலம் ....
சேறானால் சோறு.......
வறண்டால்.......
பட்டினி...............!

விவசாயிகளுக்கு.....
பருவ மழை - பன்னீர்
பருவம் தப்பிய மழை....
கண்ணீர்..........!
M.Sanmati II-nd BSC CS   KSRCASW

தவிப்பு

வின் கண்ட நிலவில் 

கணவில் ஒரு பயணம்...!!

நிலையற்ற கால்கள் 

நிலவைத் தேடி 

ஒரு தேடல்....!!! 

உறங்கச் சென்ற விழிகள்... !!

உனைக் காண விளித்தன... !! 

சிறு ஒளியில்

ஒரு விளிப்பு...!!!

நிஜத்தில் கனவாய் 

கறைந்ததேனோ...!!

*உலகம் என்ற நாடகமேடை..!!*

புலர்கின்ற பொழுதெல்லாம் 
மலர்ந்தாடும் மலர்களென.. !!

மலர்ந்தாடும் மனதினிலே 
உலர்ந்தோடும் நினைவுகள்..!! 

ஒவ்வொரு நாளும் 
ஒவ்வொரு வேடம்..!! 

ஒப்பனைகளை மாற்றியே 
காலங்கள் ஓடும்..!! 

காலங்கள் கொடுக்கும் 
கதாபாத்திர மேற்றே..!!   

சிலநேரம் கோமாளியாய் 
பலநேரம்  ஏமாளியாய்..!!!  


முகமூடியுடன் சிலநேரம் 
முகமூடியற்று பலநேரம்..!!  

நடிக்கின்றோமே *உலகமென்ற* 
*நாடக மேடையில்..!!*

S.KALADEVI  II- Bsc CS   KSRCASW

வெள்ளி, 4 நவம்பர், 2022