வியாழன், 2 டிசம்பர், 2021

ஜெயகாந்தன்

 அறிவின் தாயகமாய் அருள் நிறைந்த உள்ளார் இருப்பவள் பெண் 

இன்றைய தினம்

 உலக கணினி கல்வி தினம்

தேசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு தினம்

சர்வதேச அடிமை ஒழிப்பு தினம்

பாண்டித்துரை தேவர் நினைவு தினம்

இன்றைய வெளிச்சம்:

விழுவதெல்லாம் எழுவதற்கு தானே தவிர அழுவதற்கு அல்ல.