வெள்ளி, 20 ஜனவரி, 2023

தை மாத மேகமே!

தைமாத மேகமெனத்
  தவழ்ந்தாடும் பூங்கொடியே
கையோடு நீ இணைந்தால்
கற்பனைகள் ஊறுமடி!

முக்காடு நீக்கியுள்ளேன்
  முகநிலவைப் பார்த்த பின்பு
எக்காடு வந்தாலும்
ஏக்கமெனக் கில்லையடி!

ம.சன்மதி II-BSC CS  Ksrcasw

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக