சனி, 8 பிப்ரவரி, 2020

பழமொழி

பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க!
     1.நோயின்மை
     2.கல்வி
     3.செல்வம்
     4.தானியம்
     5.அழகு
     6.புகழ்
     7.பெருமை
     8.இளமை
     9.நுண்ணறிவு
     10.குழந்தை செல்வம்
     11.நல்ல வலிமை
     12.மனதில் துணிவு
     13.நீண்ட ஆயுள்
     14.நல்ல ஊழ்
     15.எடுத்த காரியத்தில் வெற்றி
     16.இன்ப நுகர்ச்சி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக