புதன், 26 பிப்ரவரி, 2020

கருப்பு அடைமொழி

கருப்பு நிறைந்த அடைமொழியாக கொண்ட வார்த்தை
கருப்புக் கண்டம்          -      ஆப்பிரிக்கா
கருப்பு நாடு                     -      பிட்லாந்து
கருப்பு நோய்                  -      பிளேக்
கருப்புச்சட்டம்              -       ரவுலட் சட்டம்
கருப்பு விதவை            -       ஒருவகை சிலந்தி
கருப்பு அழகி                  -       கிளியோபாட்ரா

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக