புதன், 12 பிப்ரவரி, 2020

தாய்

பூமியும்
தாயும்
சமமானவர்கள்
இருவரும்
தம் மக்களைத் தாங்குகிறார்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக