செவ்வாய், 4 பிப்ரவரி, 2020

பயனில்லாத காாியம்

பயனற்ற மண்ணில் பெய்த மழை
சூாிய வெளிச்சத்தில் வைத்த விளக்கு
குருடனை மணந்த அழகி
நன்றி கெட்டவனுக்கு செய்த நற்காாியம்
                                              -அரேபிய பொன்மொழி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக