சனி, 8 பிப்ரவரி, 2020

உதடு ஒட்டாமல் உச்சரிக்கப்படும் குறள்

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் இலன் - (341)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக