செவ்வாய், 11 பிப்ரவரி, 2020

வாழ்க்கையில் முயற்சிகள் தவறலாம். ஆனால் முயற்சிக்க தவறலாமா?
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
இன்மை புகுத்தி விடும் (குறள்).
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் (ஆன்றோர் வாக்கு)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக