திங்கள், 16 செப்டம்பர், 2019

எதிர்பார்ப்பதை விட
எதிர்கொள்ளக்
கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
இங்கு எதிர்பார்க்கும்
வாழ்க்கை யாருக்கும்
கிடைப்பதில்லை.
எதிர்கொள்ளும்
வாழ்க்கையே கிடைக்கிறது!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக