வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

இளம்பெண் பேச்சாளர்கள் தேடல்..
#3teentalk #talkathon #ksrcasw  #2K19

இளம் பெண் பேச்சாளர்களை உருவாக்கும் மேடைகளில் ஒன்றாக எமது கல்லூரியும் செயல்பட்டு வருகிறது என்பதில் பேரின்பம் அடைகிறோம்..

ஒரு மேடை..
மூன்று பரிசுகள்...
மூன்று விருதுகள்..
ஒரு வெற்றியாளர்..

பெண்ணே நீ பேச தொடங்கினால் நாடும் வளர்கிறது என்று ஒரு மறைப்பொருள் உள்ளது.. அதை உணர்ந்து உங்கள் பேச்சாற்றலை வெளிப்படுத்த வாரீர்...

அக்டோபர் 17..
#ksrcasw... #talkathan..
தலைப்பு - இணைய உலகில் பெண்களின் நிலை.

மேலும் விவரங்களுக்கு

முனைவர் பு.பிரபுராம்   - தமிழ்த்துறைத் தலைவர் 

82488-23125

1 கருத்து: