புதன், 25 செப்டம்பர், 2019

இல்லை

நீ ஒன்றும் அழகில்லை

அழகால் எதுவும் பயனில்லை

உன் அறிவிற்கோர் எல்லையில்லை

ஆனாலும்
அதை நீ வாடவிடுவதில்லை

நீ அன்பிற்கு அணையிட
அது ஒன்றும் ஆற்றோர அலையில்லை

உனக்கு ஆட்கடலினும்
சுமை கொள்ளை

ஆனாலும்
அதை நீ பொருட்படுத்தவில்லை

எனவே
நீ வெற்றியை  விட்டதில்லை
தோல்வியைத் தொட்டதில்லை

பவித்ரா வெங்கடேசன்
இளநிலை மூன்றாமாண்டு கணினிப் பயன்பாட்டியல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக