வியாழன், 26 செப்டம்பர், 2019

நான் நானாக இருக்கிறேன்

உன்னிடமே சில கேள்விகளைக் கேட்டுக்கொள் 

ஏனெனில்
உனக்குள் மட்டுமே உனக்கான பதில்களைத்
தேட இயலும்
அவற்றை மூட்டைகட்டிவைக்காமல்
முழுமைப்படுத்து

நீ  யார் என்று முதலில் கண்டறி
பிறகு அனைவரிடமும் கூறு

நான் நானாக இருக்கிறேன் என்று

ப.லட்சுமிப்பிரியா
இளங்கலை மூன்றாமாண்டு ஆங்கிலம்

1 கருத்து: