வெள்ளி, 27 செப்டம்பர், 2019

தாய்மையை உணர்ந்தேன்

ஒவ்வொரு தாயும்
தன்னைத்  தாயாக உணர்ந்த தினத்தைத்
தனது மகளின் பிறந்தநாளாகக் கொண்டாடுகிறார்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக