புதன், 25 செப்டம்பர், 2019

முயற்சி

இயற்கையான அழகைச்
செயற்கையாலே பெறலாம்

தேர்ச்சி என்னும் பலத்தைப்
பயிற்சியாலே பெறலாம்

முயற்சி என்ற கடலே
இமயமலை எனலாம்

பவித்ரா வெங்கடேசன்
இளநிலை மூன்றாமாண்டு கணினிப் பயன்பாட்டியல்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக