வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2019

சிறுபொழுதுகள் - 6

வைகறை(விடியல்) - 2 முதல் 6 வரை
காலை - 6 முதல் 10 வரை
நண்பகல் - 10 முதல் 2 வரை
ஏற்பாடு - 2 முதல் 6 வரை
மாலை - 6 முதல் 10 வரை
யாமம் - 10 முதல் 2 வரை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக