புதன், 25 செப்டம்பர், 2019

தொடர்வேன்

தொட முடியாத உயரத்தை 
அன்று உன்னால் தொடமுடிந்தது

உன்னுடன் தொடர்கிறேன் இன்று
என் உயிருடன் தொடர்வேன் என்றும்

பவித்ரா வெங்கடேசன்
இளநிலை மூன்றாமாண்டு கணினிப் பயன்பாட்டியல்

1 கருத்து: