வியாழன், 5 செப்டம்பர், 2019

நூறுமுறை உதவி செய்திருந்தாலும் கடைசி உதவியை வைத்தே எடை போடுகிறான்! மனிதன் என்கிற சுயநலவாதி. 

1 கருத்து: