புதன், 18 செப்டம்பர், 2019

நீ தேவை என்றிருக்கும் வரை உன் தவறுகள் மன்னிக்கப்பட்டுக் கொண்டே தான் இருக்கும்
நீ தேவை இல்லை என்றால் சிறு தவறும் பெரிதாகத் தெரியும்.........!!!

2 கருத்துகள்: