செவ்வாய், 23 பிப்ரவரி, 2016

நட்பின் துளிர்


    
     எனக்கு பிடித்த யாவும் உனக்கு பிடித்திருந்தால்

     நிச்சயம் உன்னை எனக்கு பிடித்திருக்காது!


   எனக்கு பிடிக்காத பலவும் உனக்கு பிடித்ததே

    நான் உன்னை நேசித்ததன் காரணம்!
5 கருத்துகள்: