சனி, 27 பிப்ரவரி, 2016

முயற்சி

Image result for முயற்சி


வெற்றி என்று சொன்னவுடன் என்
     
       நினைவிற்கு வருவது நீ மட்டும் தான்!

உன் பாதையில் நான் வந்ததால் தான்
     
       என்னால் வெற்றி என்னும்

கனியை சுவைக்க முடிந்தது!
     
       உண்மையின் அடையாளம் நீ!

நீ ஒவ்வொருவரிடத்தும் இருந்தால்
          
       அனைவரும் இலட்சிய பாதையிலே

வீர நடைபோட்டு செல்லலாம்!
        
       தனக்குரிய பெருமையுடன் வெற்றியின்

புன்சிரிப்பை அனுபவித்து சிரிக்கலாம் – என்று
     
       உன்னையே உனக்கு அடையாளம் காட்டும்  உனது முயற்சி!
Image result for முயற்சி

5 கருத்துகள்: