சனி, 21 அக்டோபர், 2017

நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு

நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு - .தவறு.


நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சுவடு -

( சந்தையில் மாட்டை வாங்கும்போது அது பதிக்கும் தடம் சுவடு... அழுத்தமான சுவட்டை பதிக்கும் மாடே அதிக பலம் வாய்ந்தது... ஒரு சுவட்டை பார்த்தாலே மாட்டின் பலம் புலனாகும். )cow க்கான பட முடிவு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக