செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

சாதி

வரலாறு
கடந்து....
சந்ததிகள்
கடந்து...
விஞ்ஞான
வளர்ச்சிகள்
கடந்து....
இன்றும்
மாறாமல்
இருப்பது
ஒன்று
மட்டுமே......

# சாதி #

----மு. நித்யா.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக