ஞாயிறு, 22 அக்டோபர், 2017

தமிழர்கள் இந்தி கற்க வேணுடுமா?ஏனெனில் நிறைய நபர்களுக்கு இங்கு இந்தியாவில் இந்தி தெரிகிறது? ஒரு மொழியை கற்க வேண்டியதற்கு ஆர்வம் அனைவருக்குமே உண்டு. இந்தி மட்டும் அல்ல நாம் எத்ணை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்கலாம், ஆனால், கற்ற மொழிகளை வெறும் மொழிகளாகவே பார்க்க வேண்டும்.இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டில் ஒளிய தமிழ்தெரியவில்லை என்றால் அவர்களையும் முழுமனதுடன் ஏற்று அன்புடனும் பரிவுடனும் பார்த்துக்கொள்வர். ஆனால்,வெறு எந்த மாநிலத்திற்க்கு சென்றாலும், அந்த மொழியையோ,இந்தி மொழியையோ ஆங்கிலத்திற்க்கு அப்பார்ப்பட்டு எதிர்பார்பர்.

தமிழர்கள் இந்தி கற்க வேணுடுமா?ஏனெனில் நிறைய நபர்களுக்கு இங்கு இந்தியாவில் இந்தி தெரிகிறது?


ஒரு மொழியை கற்க வேண்டியதற்கு ஆர்வம் அனைவருக்குமே உண்டு. இந்தி மட்டும் அல்ல நாம் எத்ணை மொழிகளை வேண்டுமானாலும் கற்கலாம், ஆனால், கற்ற மொழிகளை வெறும் மொழிகளாகவே பார்க்க வேண்டும்.இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டில் ஒளிய தமிழ்தெரியவில்லை என்றால் அவர்களையும் முழுமனதுடன் ஏற்று அன்புடனும் பரிவுடனும் பார்த்துக்கொள்வர். ஆனால்,வெறு எந்த மாநிலத்திற்க்கு சென்றாலும், அந்த மொழியையோ,இந்தி மொழியையோ ஆங்கிலத்திற்க்கு அப்பார்ப்பட்டு எதிர்பார்பர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக