செவ்வாய், 10 அக்டோபர், 2017

குரு

நீ
கண்கலங்க
வைக்க
வேண்டும்....
அவரை
வேதனைபடுத்தி
அல்ல...
உன்
வெற்றி
மாலைகளால்.....

# குரு #

மு. நித்யா.

2 கருத்துகள்: