ஞாயிறு, 19 ஜூன், 2016

பெருமைக்குரிய பெண்மை!

பெருமைக்குரிய  பெண்மை!

1)  சகிப்புத் தன்மையில் வலிமை மிகுந்தவள் பெண்தான்.        –மகாத்மா காந்தி.

2)  இறைவனின் படைப்புகள் எல்லாவற்றையும் விட அழகிலும், மேன்மையிலும்  சிறந்தவள் பெண்தான்.        –மில்டன்.

3)  பெண்ணே   மனிதனின்   உயர்ந்த     ஊக்கங்கள்    ஏல்லாவற்றிலும்      விளக்கு.         –ஜேம்ஸ் எல்லீஸ்.

4)  அவதூறு  என்பது  நல்ல  பெண்ணின்  வீட்டு வாசலில் மாய்ந்து பலமிழந்து விடுகிறது.        –ஹீஸ்.

5)  பெண்ணின்   மடியில்   இறையன்பு  வளர்கிறது.        –இக்பால்.

6)  பெண்  இல்லாத   வீடு  மதிப்பில்லாதது.   –யாரோ.

7)  காற்றை விட கடும் வேகம் கொண்டது பெண்ணின் எண்ணம்.     –ஷேக்ஸ்பியர்.

8)  எந்த வீட்டில் பெண்கள் கௌரவமாக நடத்தப் படுகிறார்களோ, அந்த வீட்டில் தேவதைகள் குடியேறும்.        –மாகாபாரதம்.

9)  பெண்ணுரிமை   இல்லாத  நாடு  காற்றில்லாத வீடு.    –லெனின்.

10)         ஒரு    பெண்ணை    படிக்க    வைப்பது,   ஒரு   குடும்பத்தையே   படிக்க   வைப்பதற்கு சமம்.    –சார்லஸ் டிக்கன்ஸ்.

11)         பொய்மை,  கோழைத்தனம்,  கீழ்க்குணம்   ஆகிய  மூன்றுமே  பெண்கள்  பெரிதும்  வெறுப்பவை.      –ஷேக்ஸ்பியர்.

12)         நல்ல  சந்தர்ப்பம்  வாய்க்கும்  போது, தன்னையே  தியாகமாக்கிக்  கொள்ள விழைவதுதான் பெண்மை ! அது அவர்களுடன் பிறந்த இயல்பு.    –வில்லியம் சாமர்சப்.


4 கருத்துகள்: