வெள்ளி, 8 ஜனவரி, 2016

மனிதனே..!!!


மனிதனே..!!


மனிதனாய் இருக்கத் தெரிந்து கொள்

மரியாதை கிடைக்கும்..!!

தோழனாய் இருக்கத் தெரிந்து கொள்

நட்பு கிடைக்கும்..!!

ஒற்றுமையாய் இருக்கத் தெரிந்து கொள்

ஒருமைப்பாடு கிடைக்கும்..!!

பாசமாய் பழகத் தெரிந்து கொள்

பாராட்டுக் கிடைக்கும்..!!

பொறுமையாய் இருக்கத் தெரிந்துகொள்

பெருமை கிடைக்கும்..!!

பகைவனை மன்னிக்கத் தெரிந்துகொள்

புகழ் கிடைக்கும்..!!

இறைவனை வணங்கத் தெரிந்துகொள்

அருள் கிடைக்கும்..!!

நம்பிக்கையாய் உழைக்கத் தெரிந்துகொள்

நினைத்தது கிடைக்கும்..!!


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக