சனி, 9 ஜனவரி, 2016

சிந்தனை மன்றம்

08.1.16 அன்று நடைபெற்ற சிந்தனை மன்றத்தில் மாணவிகள் கவிதை, பாடல், பொது அறிவுச் செய்திகளைப் பகிர்ந்து கொண்டனா்.



3 கருத்துகள்: