சனி, 19 நவம்பர், 2016

பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் ...!!!பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் வல்லுநர் குழுவின் பதவிக் காலம் மேலும் நீட்டிப்பு | பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பரிந் துரைகளை உருவாக்க அமைக் கப்பட்ட வல்லுநர் குழுவின் பதவிக் காலம் மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தகவலுக்கு;  http://alleducationnewsonline.blogspot.in


Image result for ஓய்வு ஊதியம்
2 கருத்துகள்: