வியாழன், 16 ஜூன், 2022

மனது

 பயணம் கொண்டேன்....

விடியல் நோக்கினேன் ....!

இன்னும் எத்தனை பாதைகள் ?..

நீண்ட பயணம் போல் தோன்றும் வண்ணம்....

நினைத்தது போதும் விடியலை நோக்கி ஓடி என்றது மனது......!! 

                                                                                - Vaishnavi. A 1st BBA   KSRCASW

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக