வெள்ளி, 17 ஜூன், 2022

ஸ்பரிசங்கள்

 புதிதாய் பிறந்திருக்கிறேன்.


பழகிய இருட்டை விட்டு 
வெளிச்சத்தில் உன்னை தேடி

ஸ்பரிசங்கள் யாவும் 
உணர்வையும் உறவையும் உரைக்க

அறுசுவை
அறியா சுவை உணர்த்த

மொழியின் தன்மையில்
ஆதியும் அந்தமும் விளங்க

இவை யாவும் 
உன்னால் நிகழ                            -Varsha.P 1st Economics KSRCASW

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக