வெள்ளி, 17 ஜூன், 2022

வெறுமை

 எப்போதும் முடிவதில்லை...!

இயந்திரமாய் வாழ்ந்து முடித்த பின்பும்!
இதயம் நிரம்பாத செயற்கை வாழ்வின்!
வெறுமைகள்....                                                        ச.கலாதேவி 1-bsc CS  KSRCASW

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக