வியாழன், 16 ஜூன், 2022

இசையை வீழ்த்தி

வண்ண விடியலே

மெல்லிய இதழில் 

மெல்லிசையோ...!!

வரும் வேளையிலே...!! 

தென்றலில் மிதக்கும் 

நீ...!!

இன்று யவரால் 

சிறையிடப் படுவாயோ...??

இசையை வீழ்த்தி..!!                                    - Yamini. R 1st B. Sc., CDF    KSRCASW                                                           

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக