வெள்ளி, 17 ஜூன், 2022

சிறகு

 பறப்பதற்கு வசதிகள் இருந்தாலும்

தரையில் இருக்கவும் கற்றுக்கொள்...
சிறகுகளை இழந்தாலும் வருந்தமாட்டாய்...                Madhumitha.R(I-N&D)  KSRCASW

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக