வெள்ளி, 17 ஜூன், 2022

இமையில்லா விழி

 நீ கனவாய் இருப்பின்

நிஜமில்லா நித்திரையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.

நீ நிஜமாய் இருப்பின்
இமையில்லா விழியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.        ஷாலினி.ரா (1St B.A . Economics) KSRCASW

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக