ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2022

மழை

நீர் துளி மண்ணை தொட 
மணிப்பற்கள் சிரிப்பில் குவிய
பனி ஊரை கட்டி அணைக்க
காற்று மரத்தை உரசிச்செல்ல 
பிள்ளை தாயின் மடியில் ஒடுங்க
ஓவியன் சாயப்பேனாவால் தீட்டினான்
1st B.A Economics Varsha.P ksrcasw

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக