திங்கள், 25 ஜூலை, 2022

தங்கை

தேவையற்ற சேட்டைகள் செய்தாலும்
தேவையான அன்பு கொள்வாள்
என் மேல் ஒரு தங்கையாக
அவளுக்காக திட்டல்கள் ஏற்பேன்
அவளுக்காக விட்டு கொடுப்பேன்
அவளுக்காக அனைத்தையும் செய்வேன்
ஏன் அவளுக்காக தாயாக மாறுவேன் 
அவளுடைய அன்பு அக்காவாக
எக்காலத்திலும் என்றும்...
M.Sanmati
I-BSC Computer science. Ksrcasw

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக