சனி, 30 ஜூலை, 2022

கவியின் விழி

இருளில் இருந்த

என்னை

கவியால் விழி 

திறந்த ஒளியே... !

விரைவில் கவிவழி 

விழி திறக்க வை..!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக