செவ்வாய், 19 ஜூலை, 2022

வாழும் தெய்வம்

 உயிருக்குள் அடைக்காத்து

உதிரத்தைப் பாலாக்கி

பாசத்தில் தாலாட்டி

பல இரவுகள்

தூக்கத்தை தொலைத்து...

நமக்காகவே

வாழும் அன்பு

தெய்வம் அன்னை!!!!

                           Shastika.s  II BCOM FMA

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக