செவ்வாய், 25 செப்டம்பர், 2018

முதல் பிரிவு

என் கண்களில் ஒரு நீர்த்துளி
நம் காதலை எண்ணி....
எனது இதழ்களில் சிறிது சிரிப்பு
நம் கால நினைவுகளை எண்ணி
மறுவாழ்வு தேடி சென்றது
நீயா? அல்லது உன் நிழலா?
நீ சென்றுவிட்டாய்...
இருப்பினும் ஏன் உன் நிழல்
மீண்டும் நான் உன் காதலியாக வேண்டும் என்று
என் பின்னே நிற்கிறது?

1 கருத்து: