வியாழன், 27 செப்டம்பர், 2018

தோல்வி

தோற்றபின் துவண்டுவிடாதே...
தோற்றதன் காரனத்தைத் தேடு...
தேடிய காரணத்தின் பின் ஓடு..
பிறகு வெற்றி மாலையை சூடு...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக