புதன், 19 செப்டம்பர், 2018

தித்திக்கும் தமிழே

தித்திக்கும் தேனைவிட சுவையான தமிழே !!!
உன்னை என்னவென்று போற்றுவேன் !!!
திசையெங்கும் தடையின்றி சுலபமாக பரவியிருக்கிறாய் நீ !!!
தினமும் விடையின்றி பலமாக யோசிக்கிறேன் உன்னை மட்டும் எவ்வாறு மக்கள் போற்றுகிறார்கள் என்று!!!
தேசம் முழுவதும் உன் வாசம் வீசுகிறதே!!!
உன்னோடு நட்புக் கொள்ள ஆசை படுகிறேன் நான்!!
செம்மொழியாம் தமிழ் மொழி
என  புகழ்ந்து  பிறநாட்டினர் பெருமைபடுகிறனர் !!!
எம்மொழியாம் தமிழ்மொழி என நான் மகிழ்ந்து பிறநாட்டினரிடம் 
பெருமைப்பேசிவருகிறேன் !!!
   வெறும் பேச்சில் மட்டுமல்ல!!!
       ‌ என் உயிர் மூச்சிலும் !!!
           வாழ்க தமிழ்!வளர்க தமிழ்!!

4 கருத்துகள்: