வியாழன், 16 பிப்ரவரி, 2017

ஃப்ரூட்ஸ் ஆப் லோபர்

    ஃப்ரூட்ஸ் ஆப் லோபர்
மீன் பிடிக்கும் குழூ ஒன்று கடலுக்குல் சென்றனர்.அந்த குழுவின் தலைவர் வயதில்,அறிவில் மற்றும் புத்தியுடையவரும் ஆவார்.எப்போழுதுமே அவர்களை நல்வழியிலேயே செலுத்துவார்.கடலில் தன்னுடைய பரந்து விரிந்த வலையை விரித்தனர்.அதனை வெளியே எடுக்கும்போது அவர்களுக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.இது போன்று இரண்டு முதல் மூன்று முறை வலையை வீசினர்.அப்போழுதும் இவ்வாறே வெறும் வலை கிடைத்தது.ஆனாலும் அந்த குழுத் தலைவர் திரும்பத் திரும்ப முயற்ச்சி செய்ய கூறினார்.இந்த முறை அவர்களுக்கு சின்ன மீன்கள் சிறிதும் கடற்பாசிகளுமே நிறைய கிடைத்தது,அவையும் தூக்க கனமாக இருந்தது.
இருப்பினும் தலைவர் அந்த சிறியளவு மீன்களையும் படகுக்குள் கொட்டிவிட்டு பின் மறு முறை வீசுங்கள் என்று கூறினார்.
      அவர்கள் படகுக்குள் கொட்டும்போது,ஒரு பெட்டி கிடைத்தது.அதில் நிறைய பொற்காசுகளும் மாணிக்கங்களும் பல வகையான முத்துக்களும் இருந்தன.அவற்றை தன் வீரர்களுக்கு சரிசமமாக பிரித்துக்கொடுத்தார் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வீடு திரும்பினர்.அதன்மூலம் ஒரு வேலையை திருத்தமாக செய்து முடிக்கும் வறையில் அதனை கைவிடக்கூடாது என்று அறிய முடிக்றிது.
                                                                  (தரவு)
டைனி டாட் பெட் டைம் ஸ்டோரீஸ்
***என்ற தொகுப்பிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுதான் எனது படைப்பு.இதனை படித்ததன் தாக்கம் இந்த மொழிபெயர்பு.நன்றி


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக