வியாழன், 12 மார்ச், 2020

இன்றைய தினம்

இன்றைய  தினம் 
       ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் பிறந்த தினம்
       உலக சிறுநீரக தினம்
திறனாய்வு வகைகள்
1.விதிமுறைத் திறனாய்வு
2.முடிபுமுறைத் திறனாய்வு
3.ஒப்பீட்டு முறைத் திறனாய்வு
4.வரலாற்று முறைத் திறனாய்வு
5.விளக்கமுறைத் திறனாய்வு
6.முருகியல் முறைத் திறனாய்வு
7.மதிப்பீட்டு முறைத் திறனாய்வு
8.வாழ்க்கை வரலாற்று வழித் திறனாய்வு
9.உளவியல் முறைத் திறனாய்வு
10.நலம் பாராட்டும் திறனாய்வு
ஸ்டாலின் 
       ஆற்றல்களில் மிஞ்சிய ஆற்றல் மனிதனின் மன ஆற்றல் தான்.
வில்லியம் பென்
        வேதனையின்றி வெகுமதியில்லை, முள் இன்றி அரியனை இல்லை.
இன்றைய வெளிச்சம் 
        அடிமையைப் போல் உழைப்பவன் அரசனைப் போல உண்பான்.
        உற்சாகமான உழைப்பு இல்லாமல் உயர் வெற்றி எதையும் சாதிக்க முடியாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக