வியாழன், 19 டிசம்பர், 2019

காலம்

ஒரு சில நேரங்களில்
ஒரு சில தருணங்களில்
எதிரி நண்பனாகவும்
நண்பண் எதிரியாகவும்
மாற்றிவிடும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக