புதன், 18 டிசம்பர், 2019

இணையதளம்

பொருள் தேடி சென்றவரையும்
கரை தாண்டி சென்றவரையும்
கப்பலில் கடப்பவரையும்
விண்வெளியில் மிதப்பவரையும்
வீட்டினிலே இணைக்கும்
இன்பத்தினை சுமக்கும் தளமே
இணையதளம் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக